ANITLAR / KORUMA KURULU RAPORLARIArkeojeofizik Yöntemler ile Kurul Teknik Raporları Hazırlanması

 • Anıtlar Kurulu Projeleri
 • Koruma Kurulu Projesi
 • Anıtlar Kurulu Onaylı Teknik Rapor
 • Koruma Kurulu Onaylı Rapor
 • Anıtlar Kurulu Raporları
 • Anıtlar Kurulu Projeleri
 • Anıtlar Kurulu Projeleri
 • Anıtlar Kurulu Projeleri

"Kültür varlıkları"; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır.

T

ürkiye genelinde KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda özellikle gömülü kültür varlıklarının Koruma Kurulları'nın kararlarına uygun şekilde hasarsız tespit teknikleri (GPR / Jeoradar, Sürekli Rezistivite ve Manyetik metodları) ile ayrıntılı haritalanması yapılmaktadır.

Anıtlar Kurulu onaylı jeoradar çalışmaları, bilhassa SİT alanları (tarihi açıdan / arkeolojik açıdan önemi bulunan özel alanlar) içinde kalan arazilerde uygulanmakta ve Anıtlar (Koruma) Kurulu tarafından tarihi önemi olduğu bilenen alanlarda ortama hasar vermeden / hasarsız tespit standartları çerçevesinde yapılan çalışmalardır. Çalışmalarımız sonrasında Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliği'ne bağlı olarak görevlerini yerine getiren Koruma / Anıtlar Kurulu'na resmi onaylı teknik raporlar ile beraber hasarsız şekilde haritalanan tarihi unsurların ayrıntılı arkeojeofizik projeleri/paftaları da teslim edilmektedir.

KURUL TEKNİK RAPORLARI

Çeşitli illerdeki Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları ile aşağıdaki durumlarda hasarsız tespit çalışması (hasarsız yeraltı haritalama çalışması) ve ilgli teknik raporları teknik arkeojeofizik projeler ile beraber istenebilmektedir:

 • I, II ve III. derece SİT alanları içinde bulunan yapılaşma ile ilgili plan ve proje çalışmaları sırasında / inşaat çalışmaları öncesinde,
 • İçerisinde tescilil yapı olan ada /parselllerdeki inşaat projeleri öncesinde,
 • İl ve ilçe belediye sınırları içinde gerçekleştirilecek yapılaşma projeleri öncesinde (ev / konut, her türlü bina, vb. inşaat işlemlerinden önce) koruma kurulu tarafından öngörülmesi durumlarında,
 • Kültür varlıklarının korunmasına yönelik her türlü rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri kapsamında.

Özellikle güncel yerleşim yerlerinde gerçekleştirilecek yapı projeleri öncesinde koruma kurullarınca Kent Arkeojeofiziği kapsamında istenilen onaylı teknik rapor ve çizimler konusunda daha ayrıntılı bilgi almak için bize İRTİBAT kısmından ulaşabilirsiniz.